Robotik

Elektrik, Elektronik devre elemanlarını tanımak ve görevlerini kavramak için hazırlanmış 750  farklı deney düzeneği ve bilim merkezi ürünleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Atölye çalışmasındaki amaç katılımcıların elektrik ve elektronik sistemlerini basitten karmaşığa tanımalarını, günlük hayatta kullandıkları pek çok elektronik aletin temel parçalarını yapabilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler atölyede lehim yapma ve devre kartı oluşturma becerisi de kazanırlar.
HEDEFLER
Elektronik Atölye Çalışmasında öğrencilerimiz;
•  Elektronik devre elemanları ve görevlerini tanımak
•   350 farklı devre oluşturma (Radyo, telsiz, alarm, yalan makinası, siren …)
•  Özgün elektronik devre oluşturabilme
•  Farklı yaş grupları için eğitim programları

 

Yaz Kampında
Yaz Kampında Öğrenciler 3 ders saati elektronik eğitimi alırlar.Temel elektronikten başlayarak PIC programlamaya kadar öğrenirler.
Toplam Atölye süresi: 3 saattir
Haftalık Ders Süresi : 3 saattir.
1 Ders Süresi : 40 dakika

Yaz Okulunda
Yaz okulunda öğrenciler toplam 20 ders saati elektronik eğitimi alırlar. Bu süreçte her öğrenci basit ve ileri düzey devreler geliştirmeyi öğrenir.
Toplam Atölye süresi: 20 saattir
Haftalık Ders Süresi : 4 saattir.
1 Ders Süresi : 40 dakika

Kurumlarda
Okullarda yapılan atölyelerimiz toplamda 72 saat olarak gerçekleşmektedir. Bu süreçte öğrenciler temel ve ileri düzey devreler tasarlar.
Toplam Atölye süresi: 72 saattir
Haftalık Ders Süresi : 4 saattir.
1 Ders Süresi : 40 dakika

AÇIKLAMA
Elektronik Eğitimini Üniversite Mekatronik ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri vermektedir. Kullandığımız eğitim setleri Snap Circuit firmasına ait olup, atölyemizde her öğrenci bir set kullanacak şekilde donanıma sahiptir. Atölyenin tamamı uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Atölyede öğrenciler için güvenlik riski içermemektedir.

http://www.bilimokulu.com/robotik/

 

Robotik, makine mühendisliği -beraberinde uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve kontrol mühendisliği dallarının ortak çalışma alanıdır. Robotlar bir yazılım aracılığıyla yönetilen ve yararlı bir amaç için iş ve değer üreten karmaşık makinelerdir. Robotik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görmektedir. Ülkemizde Robotik Mekatronik adı altında anılır. Üniversitelerimizde Mekatronik adıyla robotik bölümleri açılmakta, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimler verilmektedir.
"Robot kavramı ve uygulamaları", insan konforu ve güvenliğiyle ilgili temel kavramlarda ve uygulama niteliklerinde ilkesel düzeyde değişimlere yol açacak bilimsel ve teknolojik bir adımdır.
Robot teknolojisi, çağımız gelişim süreci içinde gelişen birçok bilimsel ve teknolojik olguların, robot adını verdiğimiz teknolojik ürünler üzerinde bütünleşmesi ve uygulamasını içerir.