Energy Savings Opportunity Scheme (ESOS)

As from the 17th July the Energy Savings Opportunity Scheme (ESOS) is now a legal requirement. We can help guide you through your best route to compliance.

The ESOS Assessment

To comply with ESOS regulations large enterprises will need to undertake an ESOS Assessment, including the following elements:

    Measure your total energy consumption for buildings, industrial processes and transport;
    Identify areas of significant energy consumption, accounting for at least 90% of your total energy consumption;
    Appoint a ‘Lead Energy Assessor’ to oversee the ESOS Assessment; (they can be an external consultant or an in-house expert as long as they are on an approved register)
    Selecting a route to compliance in respect of each area of significant energy consumption and undertaking the activity to comply via this route – these include ESOS compliant energy audits, certified ISO 50001 coverage, a Green Deal Assessment (not available in Northern Ireland) or a Display Energy Certificate;
    Identify cost-effective energy efficiency recommendations for areas of significant energy consumption;

The first round of audits must be undertaken and notified to the Environment Agency by December 5 2015 and then at least every four years from the date of the previous audit.

http://www.greenrockenergy.co.uk/cms/energy-savings-opportunity-scheme-(esos)-energy-audit.html

Dedicated Server, VPS Server, Bulk Email

Linux Hosting World is a global leader in providing internet infrastructure and application development. For more than a decade, we have helped many of the corporate houses around the world to re-build their empire in the digital economy. Our presence is spread in over 57 countries. Our focus lies in implementing Internet business solutions such as domain name registration, web hosting, email solutions, high performance dedicated server clusters, application hosting for e-commerce and SaaS, payment gateways, media streaming etc. On one hand we help small NGOs to make a web presence, on the other hand we are implementing e-governance for conglomerate federations for tracking thousands and thousands of their members. Be it a dedicated server solution for distribution chain management or a small hosting solution for a SOHO, our process & product automation has enabled us to provide the most sophisticated solution at the shortest possible time. At Linux Hosting World, we invest on high quality and future secured technologies. The State-Of-The-Art infrastructure, fully automated processes and dedicated world class support has been key to our success. We are e-transforming organizations in North America, West Europe, Middle East, Asia and Australia. We constantly work on identifying your business needs and developing innovative solutions that address them completely. We future secure your business by constantly updating you on the latest trends of the digital economy. Research and Development is our passion and work on some of the most exciting avenues such as Artificial Intelligence, VOIP & Video, Corporate Compliance, YBOX Shield, Super Reseller Suite, Extension of EPP in mitigating risks in e-commerce environment. These research has resulted in truly beneficial and cutting edge products such as XMAIL Trac, AIO, .Net based EPP tool kit etc. The power behind Linux Hosting World is our experienced and energetic team. We are a professionally managed and technology driven company.

http://www.linuxhostingworld.com

Proyectos residenciales en panama

Grupo Corcione is positioned as one of the leading companies in Panama in the real-estate and construction industry with more than 15 years of experience in residential as well as commercial projects in the country. Focused in the highest quality and finest construction, Grupo Corcione has completed more than 150 private projects and 5,000 houses as well as constructed more than 750,000 m2.

http://www.grupocorcione.com

Ayakkabı siteleri

Alışverişe Çıkıp Ayakkabı Alacak Zamanı

Olmayanlar Ertesi akşam önemli bir davete katılmanız gerekiyor, tek eksiğiniz bir çift ayakkabı, öyle çok zamanınız da yok mağazaları dolaşmaya. Peki, ne yapacaksınız ?
Öncelikle giyeceğiniz takım elbisenizi ya da kadınsanız gece kıyafetinizi de daha kafanızda oluşturmamış olabilirsiniz. Hatta her şey ters gidebilir ve seçmiş olduğunuz kıyafetinizde bile son anda bir aksaklık çıkabilir, başka bir elbise giyme zorunluluğunda olabilirsiniz. Mevcut ayakkabınız da kıyafetinizle uyum oluşturmuyor. Kısacası, tamamen hem kararsız hem böyle aksiliklerin sizi bulduğunu düşünüyorsunuz… Ne yapmanız gerekiyor peki?

İnternetten Ayakkabı Alışverişi

Önünüzde sizi bu kadar uğraştan ve koşturmacadan kurtaracak tek çözüm var; internetten alışveriş yapmak! İnternetten ayakkabı seçimi yaparken size sunduğu avantajlarla bu sorununuzu hemen lehinize çevirebilirsiniz. Ayakkabı marka ve model tercihinizi anında yapabilir, renginde karar kılabilir ve detaylarını takip ederek hangi kıyafetlerle kombin oluşturduğunu anında öğrenebilirsiniz. Bu fırsat aynı zamanda size günün modasını takip etme avantajını da sunmaktadır.
Yalnızca bunlar değil sizin için artılar oluşturan. Aynı zamanda ayakkabı hakkında kalitesinden kullanım malzemelerine, ayak sağlığından fiyat seçeneklerine kadar kısa sürede karar vermenize de yardımcı olmaktadır.

Ayakkabı Hakkında Tüm Detaylar İnternette

İnternetten alışveriş yaparak, ayakkabı ihtiyacınızı en kısa zaman zarfında yerine getirebilir ve hızlı kargo avantajı ile yerinizden hareket etmeden ertesi günün stresinden kurtulabilirsiniz.
Burada önemli bir noktaya değinmek gerekiyor; ister böyle kendiniz köşeye sıkışmış hissedin isterse geniş bir zamanda ayakkabı alışverişi yapın fark etmez, ayakkabı alırken bilmeniz gereken birkaç önemli özel husus bulunmaktadır. Bunların başında özellikle ayak rahatlığının ilk sırada geldiğini unutmamak gerekmektedir. Hakiki deri üretimi ayakkabılar ve kaliteli taban kullanımı ayak sağlığı açısından ayağın hava almasına yardımcı olarak, terlemenin önüne geçmektedir.
Bedenimizin denge unsuru olan ayaklarımız için ayakkabı seçiminde bilmemiz gereken yalnız bununla sınırlı değil elbette. Dar ayakkabılardan ise özellik uzak durmak gerekmektedir, kan dolaşımına olumsuz etki eden dar ayakkabılar, bacaklarda ağrıya neden olmaktadır. Diğer yandan sürekli dar burun ayakkabı giymenin başparmakta şekil bozukluğuna neden olacağını bilmemiz gerekmektedir. Bunun yerine zengin ayakkabı çeşitleri arasında hem modaya uygun seçenekleri takip ederek kendinizde deneyebilir hem de yeni bir modelle bugüne kadar aramış olduğunuz şıklığı, ahengi ve uyumu yakalayabilirsiniz.

http://www.stilkutusu.com/index.html

Лучший сервис обмена и накрутка вконтакте

Накрутка вконтакте. Накрутка лайков, накрутка друзей, накрутка в группу,накрутка комментариев. Бесплатно по взаимному принципу.

Накрутка лайков замечательный способ привлечь внимание миллионов пользователей социальной сети вконтакте к вашим фотографиям, записям на стене или видеофайлам. Всего за пару кликов Вы можете поднять популярность вашей странички или группы. Очевидно, что количество лайков положительно влияет на популярность

Накрутка друзей замечательный способ привлечь внимание миллионов пользователей социальной сети вконтакте к вашей страничке. Пару нажатий мышкой и Вам подадут заявку в друзья столько пользователей, сколько захотите. Они будут читать Ваши новости, оценивать и комментировать фотографии.

Накрутка в группу хороший способ оживить Вашу группу. Не забывайте, что на позицию в поиске вконтакте , на цену рекламы, ценность группы влияет количество пользователей в ней. Другими словами количество пользователей пропорционально доходу с группы.

Хотите, что бы ваши публикации, фотографии или видеозаписи активно обсуждали другие пользователи? Мы предлагаем Вам воспользоваться нашей услугой: накрутка комментариев

накрутка подписчиков

накрутка репостов

http://pr-w.tk

 

Chicken Salad Recipe

Salad іs versatile аnd саn bе аn appetizer, а lunch, а snack оr а dinner. Іf уоu аrе going tо serve salad аs аn entree, іt will nееd tо bе satisfying аnd filling еnоugh. Lettuce leaves аrе а nice garnish but thеу dо nоt tend tо satisfy а hungry person vеrу muсh! Іf уоu enjoy grilled chicken recipes, whаt аbоut making а grilled chicken salad fоr dinner?
Grilled chicken hаs аn incredible flavor аnd уоu саn usе іt tо mаkе thе mоst delicious chicken salad recipes. Оnе great idea іs tо serve а warm chicken salad. Маkе а bed оf lettuce, tomatoes, cucumber, chopped cabbage аnd аnуthіng еlsе уоu wаnt, fоr thе base, аnd thеn top іt wіth а mixture оf warm grilled chicken аnd crumbled bacon.
Add blue cheese аnd walnut halves аnd serve sоmе Caesar dressing оr ranch dressing оn thе side. Chopped pineapple, pine nuts, maraschino cherries, black olives оr raisins wоuld аlsо bе nice wіth suсh а salad.
Instead оf serving grilled chicken wіth а salad, whаt аbоut а smoked chicken salad? Smoked chicken tastes fantastic аnd уоu саn add іt tо аnу salad recipe tо gіvе аn extra flavor dimension.
Even processed chicken slices саn bе chopped аnd аddеd tо а mixed salad, but cooking sоmе boneless chicken pieces аnd adding thоsе tо а salad іs thе best wау tо mаkе thе mоst appealing аnd wonderful chicken salad recipes.
How tо Маkе а Fancy Chicken Salad
If уоu аrе lооkіng fоr chicken salad recipes whісh аrе suitable fоr а dinner party, уоu will аlsо wаnt thеm tо lооk elegant. Usе mixed salad leaves аnd arrange smoked chicken оr grilled chicken оn top.
For а buffet уоu will wаnt tо serve thе dressing оn thе side, еlsе thе salad mіght gо soggy аftеr а whіlе. Usе fresh herbs fоr аn elegant garnish аnd реrhарs sоmе colorful ingredients lіkе cherry tomatoes, chopped fresh peach оr fresh cilantro tо add visual appeal.
Recipe fоr Grilled Chicken Salad wіth а Lime Dressing
This recipe іs simple tо mаkе аnd thе warm grilled chicken іs served оn а bed оf lettuce whісh hаs bееn tossed wіth а lime dressing. А smooth, delicious peanut butter sauce іs drizzled оvеr thе top аnd thіs Asian inspired recipe іs surе tо thrill аnуоnе уоu serve іt tо. Тhіs recipe mаkеs еnоugh fоr twо people.
You will need:
2 warm grilled chicken breasts
4 tablespoons hot water
4 tablespoons smooth peanut butter
1 tablespoon ground ginger
4 teaspoons honey mustard
1 teaspoon black pepper
7 1/2 tablespoons honey
2 teaspoons sesame oil
1/2 head iceberg lettuce
1/2 teaspoon salt
4 tablespoons soy sauce
1/2 cup lime juice
2 cloves minced garlic
4 tablespoons extra virgin olive oil
How tо mаkе it:
Combine thе peanut butter, hot water, soy sauce, ginger аnd sesame oil іn оnе bowl. Mix tоgеthеr thе lime juice, honey, honey mustard, salt, pepper, oil аnd garlic іn аnоthеr bowl аnd stir іn thе lettuce.
Divide thе lime аnd lettuce mixture bеtwееn twо bowls. Slice thе chicken breast аnd arrange іt оn top оf thе lettuce. Drizzle thе peanut butter sauce оn top аnd serve.
You саn serve chicken salad recipes аt аnу occasion аnd thеsе recipes range frоm basic аnd healthy tо luxurious аnd gourmet. Іf уоu enjoy grilled chicken recipes whу nоt mаkе а grilled chicken salad, pairing thе warm, juicy chicken wіth уоur favorite salad leaves аnd salad dressing?
AllChickenSaladRecipe.com – Chicken sо delightfully moist, уоu саn аlmоst smell іt thrоugh уоur monitor.

http://allchickensaladrecipe.com

Kenapa kencing terasa sakit dan perih

Kenapa kencing terasa ngilu__gejala penyakit gonore yang terjadi pada wanita, biasanya dimulai dengan terjadinya infeksi pada saluran kencing atau pada vagina. Selain gangguan di alat kelamin, wanita yang menderita penyakit gonore ini juga bisa mengalami sakit perut yang sangat hebat. Dan lain daripada biasanya. Lalu keluar cairan di bagian vagina yang hampir sama dengan nanah yang keluar dari alat kelamin pria yang menderita penyakit gonore.

http://www.apotikherbal.net/2014/09/kenapa-kencing-terasa-ngilu.html

Đà Nẵng bán cáp cẩu vải hàn quốc Lh: 0915.797.999

*Các loại mặt hàng công ty đang cung cấp:
• Dây cáp thép, cáp Inox, cáp bọc nhựa, cáp cẩu thép, cáp cẩu vải.
• Cáp chống xoắn, 4 tao dùng cho khoan cọc nhồi.
• Tăng đơ, khoá cáp, maní, ròng rọc, móc cẩu.
• Palăng xích, palăng tăng cáp, kích ( con đội)
• Dây tăng hàng, dây bảo hộ, dây nilon, dây kẽm gai.
• Vật tư cáp (1×19),(1×7) và phụ kiện làm trạm Viễn Thông.
• Chuyên cung cấp các loại bulong, ecu ( nhúng nóng, điện phân)
• Nhập khẩu và cung cấp bán buôn cho các đại lý bu lông ốc ví , thanh ren, móng, neo, nở, cường độ cao, hóa chất, đai ốc, M16, inox, inoc.
• Bán các lại dây tiếp địa, lập là, kim thu sét
• Các loại dầu, mỡ công nghiệp..
Các sản phẩm của Công ty được nhập từ các nước tiên tiến như: Mỹ, Nhật Bản, Liên xô, Korea, Trung Quốc,…Asean .
*Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Dương Mạnh Hiệp: 0915.79.79.99
Email: [email protected] Website: capquyt.com
Kem kết giá tốt nhất khu vực Miền Trung.

http://capquyt.com

Лучший сервис обмена и накрутка вконтакте

Накрутка вконтакте. Накрутка лайков, накрутка друзей, накрутка в группу,накрутка комментариев. Бесплатно по взаимному принципу.

Накрутка лайков замечательный способ привлечь внимание миллионов пользователей социальной сети вконтакте к вашим фотографиям, записям на стене или видеофайлам. Всего за пару кликов Вы можете поднять популярность вашей странички или группы. Очевидно, что количество лайков положительно влияет на популярность

Накрутка друзей замечательный способ привлечь внимание миллионов пользователей социальной сети вконтакте к вашей страничке. Пару нажатий мышкой и Вам подадут заявку в друзья столько пользователей, сколько захотите. Они будут читать Ваши новости, оценивать и комментировать фотографии.

Накрутка в группу хороший способ оживить Вашу группу. Не забывайте, что на позицию в поиске вконтакте , на цену рекламы, ценность группы влияет количество пользователей в ней. Другими словами количество пользователей пропорционально доходу с группы.

Хотите, что бы ваши публикации, фотографии или видеозаписи активно обсуждали другие пользователи? Мы предлагаем Вам воспользоваться нашей услугой: накрутка комментариев

накрутка подписчиков

накрутка репостов

http://pr-w.tk

 

Riparazione quadro scenic strumenti e giuda da scaricare

   

 

Come molti utenti ci siamo ritrovati di fronte a questo problematica che risulta essere molto fastidiosa per i clienti che si ritrovano ad aver acquistato una Renault Modello Megane Scenic II dal 2002 al 2005.
Infatti questo modello è affetto da una problematica  che trasforma la vostra auto in un vero e prorpio incubo.
Stiamo parlando del Quadro all’interno del cruscotto della Megane Scenic, che si spenge e rimane spento per sempre se non si utilizano le giuste accortezze nella riparazione e/o per risparmiare si effettuano autoriparazioni o  peggio ancora si porta il proprio quadro strumenti al primo tecnico che offre questo tipo di servizio a costo inferiore o comunque troppo lontano dai canoni di un lavoro ben eseguito.

 

La nostra guida illustrata comprende:

Ogni foto ad alta risoluzione scattata mentre riparavo il quadro

dimostra nei minimi particolari il lavoro che ho svolto:

Come si smonta il cruscotto

Dove si trovano i componenti incriminati

Quali sono effettivamente da cambiare e quali probabilmente no

ed è accompagnata da istruzioni chiare e precise.

Comprende diversi suggerimenti, tra i quali, uno molto importante!!!

 

Seguendo le mie semplici spiegazioni accompagnate da foto a colori,

potrete giungere in 10 minuti al cuore del problema,

e sostituire i componenti elettronici  che hanno causato il guasto.

 

AVVERTENZE SPECIALI:

per smontare il suddetto quadro comandi non c'è bisogno di particolare esperienza,

ma chiaramente bisogna usare delicatezza ed accortezza.

Diversamente, per saldare i componenti elettronici incriminati, c'è bisogno di una buona dimestichezza

con il saldatore a stagno, ad aria ancor meglio.

Quindi….Non mi assumo alcuna responsabilità per danni che potreste provocare!

 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/uEyZZKrJWOY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

 

Vedi Video

https://www.youtube.com/watch?v=uEyZZKrJWOY

 

http://thelostsheep.net/mrwolf/html/modules.php?name=News&file=article&sid=168

 

 

 

Scarica la guida direttamente dal seguente link:

http://paldrop.com/f.php/156453514/dl a soli 3,99€